O společnosti

Senior holding je česká společnost, která je zaměřena na poskytování komplexních sociálních a zdravotních služeb pro seniory včetně péče o osoby s Alzheimerovou chorobou. Dlouhodobě se zabýváme poznáváním potřeb této cílové skupiny a naše služby vytváříme tak, abychom tyto potřeby dokázali naplňovat. V současné době provozujeme 12 soukromých zařízení a jsme tak jedničkou na trhu v České republice.

test

Zabýváme se například Senior asistencí, která nabízí pomocnou ruku přímo u seniora v domácnosti. Další možností jsou Senior byty, developerský projekt nabízející malometrážní byty určené pro vitální seniory, ve kterých mohou být poskytovány pečovatelské a doprovodné služby.

Pro seniory s vysokými nároky na péči jsou tu naše Senior rezidence. V těchto domech je poskytována péče v 24 hodinovém rozsahu a mnoho doprovodných služeb jako například: senior fitness a specializované rehabilitace, kulturní a volnočasové akce a mnoho dalších. Důležitou součástí těchto domů jsou specializovaná oddělení zaměřená na péči osob s Alzheimerovou chorobou a jinými formami stařeckých demencí. V této péči využíváme letité poznatky z výzkumů a praxe našich partnerů, rakouské společnosti SeneCura, která na tomto poli získala mezinárodní ocenění a francouzské společnosti ORPEA, která po Evropě provozuje stovky zařízení pro seniory.

 

Naši partneři

        

Senior holding otevřel nové rezidence pro seniory SR Klamovka v Praze a SR Chrudim. Pokud máte o službu zájem, kontaktujte jejich pracovníky.